Konfirmasi Donasi


Share

 
 

KONFIRMASI DONATUR

 

Terima Kasih Terhadap Kepercayaan Para Donatur Kepada Dompetdhuafa Dalam Menyalurkan Zakat, Infak dan Shodaqoh

Bagi Para donatur diharap mengisi form di bawah ini untuk keperluan administrasi dan pelaporan pengeluaran keuangan.